WSPÓŁPRACA

Galeria CK Agora to przestrzeń otwarta na pomysły.  W związku z tym zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zaprezentować szerszej publiczności swoją twórczość.

Prosimy o przesyłanie projektów/koncepcji ekspozycyjnych na maile podane w zakładce KONTAKT

Body Language

Body Language