PRZESTRZEŃ

Dla zainteresowanych warunkami ekspozycyjnymi oraz specyfiką samej przestrzeni przygotowaliśmy trochę niezbędnych informacji oraz materiałów graficznych.

I. Sala główna. Zdjęcia prezentują przestrzeń z kilku stron:

II Przestrzeni na parterze – od wejścia. Ściana wejściowa.

III Plan CK Agora. Na czerwono zaznaczona przestrzeń galeryjna.

Wirtualny spacer po CK Agora: http://ckagora.pl/wirtualny_spacer/start.html