Justyna Pennards-Sycz

Centrum Kultury Agora

Justyna Pennards-Sycz – malarka, ekonomistka i tłumaczka polskiego pochodzenia, aktywna działaczka grupy artystycznej „Fundacja Absoluut” w Amersfoot (Holandia). Wychowana w Gliwicach pod okiem nauczycieli akademickich, ojca – astronoma i fizyka, oraz matki – chemiczki. W 1982 roku, ze względu na napiętą sytuację polityczną i gospodarczą kraju, rodzina podjęła decyzję o emigracji. Początkowo Niemcy, później Francja i Holandia. Wczesne próby twórcze oraz głęboko zakorzeniony przez rodzinę szacunek dla sztuki wysokiej zaowocowały studiami w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Utrechcie (specjalizacja: malarstwo) oraz dalszym rozwojem w duchu malarstwa abstrakcyjnego. Współautorka licznych projektów artystycznych, popularyzujących sztukę w przestrzeniach publicznych (m.in. Hotel Bloom, Livebuild).

Wystawy indywidualne

 • Galeria Sztuki 1664 w Amersfoort (2013)
 • Galeria Sztuki Abstrakcyjnej Jenne Renes w Utrechcie (2011, 2012);
 • Galeria Sztuki Galerie Absoluut w Amersfoort (2011).

Wystawy grupowe

 • Wystawa Letnia „Ziemia” w Gemeentemuseum w Hadze (2013);
 • Targi Sztuki Art Expo Krakow, Krakow (2013)
 • Galeria Sztuki Abstrakcyjnej Jenne Renes w Utrechcie (2013);
 • Stadsgalerie Breda (2013);
 • Museum Flehite w Amersfoort (2012);
 • Kolekcja Banku Rabobank w Utrechcie (2011-2012);
 • Current Gallery w Baltimore, USA (2011);
 • Galeria Sztuki Galerie Absoluut w Amersfoort (2011);
 • Stadsgalerie Breda (2011);
 • Galerie Joghem w Amsterdamie (2010);
 • Exposure, HKU w Utrechcie (2010);
 • Wystawa Letniej Akademii Sztuk Pięknych w Hallein (2008);
 • Museum Casteelse Poort w Wageningen (2005).