Przypływ-Odpływ 14.06.2013-07.07.2013

Każdy z nich pochodzi z Lubelszczyzny. Każdy odebrał wykształcenie artystyczne – przynajmniej w podstawowym zakresie. Każdy przyjechał do Wrocławia kontynuować działalność i rozwój twórczy.  Dla jednych Wrocław okaże się jedynie przystankiem,  dla innych miejscem docelowym.

Miłosz Flis, Czaszki, rzeźba

Miłosz Flis, Czaszki, rzeźba

Twórcy ci, to młodzi ludzie w wieku około 25-30 lat. Pokolenie, dla którego trauma wysiedleń jest w jakimś stopniu zabliźniona, a poczucie obcości nabiera innego kontekstu, gdzie podróż artystyczna spotyka się z historią sprzed kilkudziesięciu lat. Oczywiście, artyści nie odnoszą się tylko do tożsamości lokalnej. Nie starają się za wszelką cenę zilustrować życia z perspektywy artystycznego emigranta, lecz  podejmują także autorefleksję na temat wpływów i odpływów dokonujących się w ich życiu. Często są to działania odnoszące się do religii, ciała, życia codziennego lub też chęci od niego oderwania się…

Aleksandra Bełz-Rajtak, Wnętrze, fotomontaż, 2011

Aleksandra Bełz-Rajtak, Wnętrze, fotomontaż, 2011

Artyści biorący udział w wystawie: Aleksandra Bełz-Rajtak, Grzegorz Bolibok, Krzysztof Bryła, Justyna Dybala, Miłosz Flis, Adam Grudzień, Paulina Hendigery, Seweryn Jański, Paweł Marcinek, Michał Mejnartowicz, Michał Nowicki, Kamil Pieczykolan, Paulina Pluta, Krzysztof Rubach, Agnieszka Siebielec, Bogusława Trela, Ola Wach, Karolina Włodek, Kamila Wolszczak

Kamila Wolszczak, Ella I

Kamila Wolszczak, Ella I

Kurator CK Agora: Kama Wróbel

Kurator towarzyszący: Krzysztof Bryła

Przypływ-Odpływ

Wernisaż: 14.06.2013 godz. 18:00

14.06.2013-07.07.2013

Each of them comes from the Lublin Region. Each received artistic education – at least on basic level. Everyone came to Wroclaw to continue their work and artistic development. For some Wroclaw will be only a stop, for others will be final destination.

Artists are young people between 25-30 years old: generation for whom traumatic experience of displacement is scarred and sense of foreignness/alienation has new context – where artistic journey meets history of several decades.
Of course, artists do not only refer to local identity. They do not try to illustrate life of artistic exile at all costs, but take up an self-reflection of inflows and outflows which take place in their lives. Often these activities refer to religion, body, everyday life or desire of breaking away from it…

Artists: Aleksandra Bełz-Rajtak, Grzegorz Bolibok, Krzysztof Bryła, Justyna Dybala, Miłosz Flis, Adam Grudzień, Paulina Hendigery, Seweryn Jański, Paweł Marcinek, Michał Mejnartowicz, Michał Nowicki, Kamil Pieczykolan, Paulina Pluta, Krzysztof Rubach, Agnieszka Siebielec, Bogusława Trela, Ola Wach, Karolina Włodek, Kamila Wolszczak

Curator: Kama Wróbel, Krzysztof Bryła

Inflow – Outflow

Vernissage: 14.06.2013 godz. 18:00

14.06.2013-07.07.2013