BODY LANGUAGE Agata Czeremuszkin-Chrut | Joanna Żochowska 06.12-28.12.2012

Wystawa o tematyce tożsamościowej, odnosząca się do kondycji człowieka oraz jego cielesności. Agata Czeremuszkin-Chrut zaprezentuje formy malarskie – oleje oraz akwarele – których motywem jest figura ludzka, jednakże na wiele sposobów dekonstruowana i poddawana specyficznej – aczkolwiek celowej – deestetyzacji.

Agata Czeremuszkin-Chrut, SUBMISSIVE, 150x180cm, olej na płótnie_2012

Agata Czeremuszkin-Chrut, SUBMISSIVE, 150x180cm, olej na płótnie_2012

Pod względem stylistycznym malarstwo to odchodzi nieco od sztuki figuratywnej zmierzając ku abstrakcji, zachowując jednak znamiona sztuki przedstawiającej. W pewnym aspekcie więc twórczość Agaty Czeremuszkin-Chrut nawiązuje do ekspresyjnego figuratywizmu – w założeniach swych mającego ścisły związek z filozoficznym egzystencjalizmem – który w sposób szczególny traktował jednostkę ludzką.

Agata Czeremuszkin-Chrut, BRAVE, 150x150cm, olej na płótnie,2012

Agata Czeremuszkin-Chrut, BRAVE, 150x150cm, olej na płótnie,2012

Podobnie Joanna Żochowska, z tym, że za pomocą rzeźby wyraża swoje zainteresowanie człowiekiem, a także jego ciałem. Tak, jak Alina Szapocznikow dekonstruuje masę, tworząc w ten sposób niezwykle ciekawe – niemalże organiczne – formy.  Rzeczywistość przedstawiona w twórczości Żochowskiej, ubrana  jest w graficzne i inne nowoczesne środki wyrazu, które służą ułatwieniu prezentacji oraz interpretacji zmian dokonujących się w człowieku, świadomie podejmującego wyzwania natury. Stąd też jej stosunek do naturalnego ciała człowieka, które traktuje z pasją, co również wyraźnie ukazują pozwijane, surrealistyczne lalki rzeźbiarskie.

Joanna Żochowska, Lala bez powodu, obiekt/rzeźba

Joanna Żochowska, Lala bez powodu, obiekt/rzeźba

Autorka, swoją twórczością, stara się otworzyć odbiorcę na tolerancję dla brzydoty oraz choroby, a co za tym idzie, pewnych psychicznych niedyspozycji, od których często nie jesteśmy zależni. Cykl lalek, powstałych w procesie re-cyclingu i z ręcznie wyrabianych elementów, przedstawia istoty skrzywdzone przez los, ludzi nie dających sobie rady w życiu, a przez to niesprawnych i wątłych, cichych. Same formy przypominające lalki, zainspirowane są marionetką oraz fetyszem afrykańskim. W rdzennej Afryce fetysz uosabiał wcielenie bóstwa i reprezentował moce magiczne.

Joanna Żochowska, Humanoid 4, obiekt/rzeźba

Joanna Żochowska, Humanoid 4, obiekt/rzeźba

Poprzez rzeźbę jest symbolem tolerancji i wolności człowieka w jego samodoskonaleniu się bez względu na jego wady, które są przecież ludzkie, czyli są piękne przez sam fakt bycia człowieczymi. Artystka świadomie porusza tematy TABU, aby podkreślić wagę istniejących w społeczeństwie problemów etyczno-moralnych.

Na wystawie zaprezentowane zostaną cykle malarskie Agaty Czeremuszkin-Chrut oraz rzeźby-obiekty, instalacje i obraz wideo Joanny Żochowskiej

Kurator: Kama Wróbel

Wernisaż 06.12.2012 g. 18:00
Czas trwania wystawy: 06.12-28.12.2012

Centrum Kultury Agora | ul. Serbska 5 a | Wrocław