making it POP! Baśka Wesołowska 09.11-30.11.2012

Wystawa Making it POP! jest zamknięciem pewnego etapu w twórczości młodej artystki Baśki Wesołowskiej. Okresu, kiedy prace jej były ściśle związane z fascynacją kulturą popularną – czerpiąc z jej dorobku, artystka przetwarzała współczesne emblematy kultury oraz łączyła je z fotografią i klasycznymi działami sztuki, tworząc w ten sposób malarskie kolaże.

Baśka Wesołowska, Radiostacja Gkliwicka 1, akryl na plótnie, 130x130cm, 2011

Baśka Wesołowska, Radiostacja Gkliwicka 1, akryl na plótnie, 130x130cm, 2011

Forma ta najpełniej pozwala opowiadać Wesołowskiej o tym, co interesuje ją najbardziej – o pamięci i przemijaniu. Zarówno prace malarskie, jak i wykonane obiekty, stanowią próbę opowiedzenia zapomnianej historii, przywrócenia jej do ludzkiej świadomości poprzez użycie języka współczesnej  kultury.

Radiostacja Gliwicka II akryl na płótnie/acrylic on canvas, 130×130 cm, 2011

Radiostacja Gliwicka II akryl na płótnie/acrylic on canvas, 130×130 cm, 2011

Wystawa “Making it POP!” to wysłanie widza w podróż do osobliwych światów, gdzie na równych prawach egzystują bohaterowie komiksów, przedmioty codziennego użytku oraz mistrzowie malarstwa. Koncepcja wystawy zakłada dostosowanie przestrzeni ekspozycyjnej galerii CK Agora do charakteru wystawy, która w swoim założeniu w sposób bezpośredni odnosi się estetyki pop-art’u. Oprócz malarskich kolaży usytuowanych na ścianach, w przestrzeni rozmieszczone zostaną piramidki zbudowane ze zdobionych serigrafią pudeł. Na ich szczycie znajdą się makiety scenograficzne. Dodatkowo, specjalnie na cel wystawy, wykonane zostaną pop art’owe autoportrety artystki, które chyba w najdosadniejszy sposób nawiązują realizacji do czołowego przedstawiciela pop-art’u – Andy’ego Warhola.

Tryptyk Śląski - Wschodni akryl na płótnie/acrylic on canvas, 89×130 cm, 2010

Tryptyk Śląski – Wschodni
akryl na płótnie/acrylic on canvas, 89×130 cm, 2010

Całość – pomimo swej przewrotności – mówi o stosunkowo poważnych zaga-dnieniach: przemijanie, odchodzenie, umieranie – a więc o procesach  odwiecznie towarzyszących ludzkości. Stanowią one nierozłączny element naszej egzystencji. Pragnienie przetrwania w pamięci potomnych wpisane jest w naszą naturę.

Jak sama mówi:

Pamięć według mnie wpisana jest w nasze dziedzictwo, w naszą tożsamość. Wobec tego upatruję wartość w zachowywaniu pamięci. Stąd też w moich obrazach i grafikach poszukuję sposobu na uzewnętrznienie zapomnianych historii. Zarówno grafiki, jak i obrazy stanowią próbę ich ożywienia, przywrócenia do ludzkiej świadomości. Tworząc, rozpatruję problem fundamentalnych wartości: pamięci, dorobku kulturowego, czy dziedzictwa historycznego funkcjonującego we współczesnym świecie.

Tryptyk Śląski - Południowy  akryl na płótnie/acrylic on canvas, 140×130 cm, 2010/2011

Tryptyk Śląski – Południowy
akryl na płótnie/acrylic on canvas, 140×130 cm, 2010/2011

Moje prace stanowią malarską kontaminację różnorodnych środków artystycznych z dziedziny malarstwa, grafiki, komiksu i graffiti. Sądzę, że dopiero zestawienie odmiennych środków wyrazu może oddać całokształt usłyszanych historii. Mnogość narracji oraz różnorodność aspektów w podejmowanych tematach sprawia, że najbardziej adekwatną formą ekspresji staje się kolaż. Niejednokrotnie tworzy on barwną mozaikę różnorodnych światów, gdzie na równych prawach funkcjonują postacie historyczne z postaciami z kreskówek, a ikony kultury masowej przeplatają się z dziełami klasycznego malarstwa. Kompozycje prac natomiast niejednokrotnie stłoczone, chaotyczne odsyłają nas do sposobu percepcji naszej rzeczywistości.

Makiety z cyklu The Doors

Makiety z cyklu The Doors