Baśka Wesołowska

Baśka Wesołowska urodziła się w 1989 roku. W 2011 roku obroniła dyplom licencjacki w pracowni sitodruku u prof. Waldemara Węgrzyna, obecnie studentka II roku studiów magisterskich na wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Czerpiąc z dorobku kultury, artystka przetwarza współczesne emblematy oraz łączy je z fotografią i klasycznymi działami sztuki. Tworzy w ten sposób malarskie kolaże. Forma ta najpełniej pozwala opowiadać jej o tym, co interesuje ją najbardziej – o pamięci, przemijaniu. Zarówno prace malarskie i jak wykonane obiekty, stanowią próbę opowiedzenia zapomnianych historii, przywrócenia ich do ludzkiej świadomości przez użycie języka współczesnej kultury.

Wystawy indywidualne:

– „doSZTUKOwywanie”, Katowice, 2012

Wystawy zbiorowe:

– „Obrazy pod napięciem”, Czeladź, 2010
– Wystawa malarstwa studentów z pracowni prof. Ireneusza Walczaka, Czeladź, 2011
– Wystawa malarstwa „Sezon Ogórkowy”, Katowice, 2011
– Wystawa scenografii „Dwa Światy”, Katowice 2011
– Wystawa „sSafka Art Festival”, Katowice 2011

Baśka Wesołowska, Radiostacja Gkliwicka 1, akryl na plótnie, 130x130cm, 2011

O swojej twórczości artystka pisze:

Pamięć według mnie wpisana jest w nasze dziedzictwo, w naszą tożsamość. Wobec tego upatruję wartość w zachowywaniu pamięci. Stąd też w moich obrazach i grafikach poszukuję sposobu na uzewnętrznienie zapomnianych historii. Zarówno grafiki, jak i obrazy stanowią próbę ich ożywienia, przywrócenia do ludzkiej świadomości. Tworząc, rozpatruję problem fundamentalnych wartości: pamięci, dorobku kulturowego, czy dziedzictwa historycznego funkcjonującego we współczesnym świecie. Moje prace stanowią malarską kontaminację różnorodnych środków artystycznych z dziedziny malarstwa, grafiki, komiksu i graffiti. Sądzę, że dopiero zestawienie odmiennych środków wyrazu może oddać całokształt usłyszanych historii. Mnogość narracji oraz różnorodność aspektów w podejmowanych tematach sprawia, że najbardziej adekwatną formą ekspresji staje się kolaż. Niejednokrotnie tworzy on barwną mozaikę różnorodnych światów, gdzie na równych prawach funkcjonują postacie historyczne z postaciami z kreskówek, a ikony kultury masowej przeplatają się z dziełami klasycznego malarstwa. Kompozycje prac natomiast niejednokrotnie stłoczone, chaotyczne odsyłają nas do sposobu percepcji naszej rzeczywistości.